ფონდი

2012 წლის 1 ივლისს დაფუძნდა არაკომერციული ორგანიზაცია „გაბრიაძის ფონდი“.

ფონდის ძირითადი მიზანია რეზო გაბრიაძის ლიტერატურის, ფერწერის, ქანდაკების, დეკორატიულ–გამოყენებითი ხელოვნების, თეატრისა და კინოს სფეროებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება. ასევე საერთაშორისო დიალოგისა და კულტურული თანამშრომლობის განმტკიცება.

All rights reserved © 2013-2022 Copying of materials is prohibited!